Νόμοι - Κανονισμοί

 
 

Νομοθεσία Δημόσιων Έργων

 
Υπό Κατασκευή
 

 

Νομοθεσία Ιδιωτικών Έργων

 
Νομοθεσία σχετικά με την τακτοποίηση Αυθαιρέτων
1. Νόμος 4495/2017

Νομοθεσία σχετικά με την τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Νόμος ΚΕΝΑΚ (Νεότερη Έκδοση)

Κανονισμοί πολιτικού μηχανικού
1. Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ.)
2. Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ.)

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) & τροποποίηση του
Ν. 4067/2012
Ν. 4258/2013

Πυροπροστασία Κτηρίων
1. Π.Δ. 41/2018 Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων

Νομοθεσία σχετικά με την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
1. ΚΥΑ 16228/18-05-20172.
Υγειονομική Διατάξη Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829

Νομοθεσία σχετικά με την αδειοδότηση Ιατρείων
1. Π.Δ. 84/2001
2. ΦΕΚ 2302/2014
 
 
 
 
Τεχνικό Γραφείο Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού M.Sc. TUB ΗΛΙΑ ΓΕΩΡ. ΝΤΕΚΕΛΕ
 
Σουλίου 2
154 51 Νέο Ψυχικό Αττικής
 
Τηλέφωνο: +302106711449
 
Κινητό τηλέφωνο: +306932351989
 
Μοιραστείτε τη σελίδα μας στα social:
 
Share on Facebook
Tweet
Share On Google Plus
Share On LinkedIn