Τακτοποίηση αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις νομιμότητας από το Τεχνικό Γραφείο του Ντεκελέ Ηλία στο Νέο Ψυχικό Αττικής

 

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων με το Ν. 4495/2017

 
Η ελληνική βουλή ψήφισε το νόμο 4495/2017 (3-11-17) που αφορά τη νομιμοποίηση / τακτοποίηση των όποιων αυθαίρετων κατασκευών έχουν ανεγερθεί έως την 28.07.2011.

Ο νόμος αυτός έχει ισχύ έως 30 Ιουνίου 2020...

Διαβάστε Περισσότερα...
 
 

 

Βεβαιώσεις νομιμότητας Μηχανικού με το Ν. 4495 / 2017

 
Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.4495/2017:

«Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα η νομιμότητα των κατασκευών που υπάρχουν σε αυτό».

Η βεβαίωση μηχανικού αφορά και στις περιπτώσεις…

Διαβάστε περισσότερα... (pdf)
 

 
 
 
 
Τεχνικό Γραφείο Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού M.Sc. TUB ΗΛΙΑ ΓΕΩΡ. ΝΤΕΚΕΛΕ
 
Σουλίου 2
154 51 Νέο Ψυχικό Αττικής
 
Τηλέφωνο: +302106711449
 
Κινητό τηλέφωνο: +306932351989
 
Μοιραστείτε τη σελίδα μας στα social:
 
Share on Facebook
Tweet
Share On Google Plus
Share On LinkedIn